Střelci z našeho regionu nezklamali

K 95. výročí vzniku samostatného Československa se ve dnech 18. – 19.10.2013 konal na střelnici AVZO CHEB – Myslivna 22. ročník mezinárodní střelecké soutěže Zlatý Lev 2013.

V rámci této soutěže se konal i Otevřený evropský armádní šampionát a Šampionát AVZO TSČ ČR Karlovarského kraje.

Střelby se prováděly ze dvou zbraní. Samopalu vzor 58 a pistole ČZ vzor P 09. Této střelecké soutěže se zúčastnilo celkem 107 družstev321 střelců. Z evropských států se zúčastnili střelci z České republiky, Slovenska, Ruska, Německa, Slovinska a Itálie. Dále zde byli zastoupeni střelci z USA.

Za podpory IPA ÚS 206 Hranice, NUTREND D.S.,a.s. Olomouc a BULL spol. s.r.o. Kroměříž se soutěže zúčastnilo i družstvo IPA Hranice ve složení:
SVĚTLÍK Radomil, ZEILER Karel a HEJDUK Daniel

Družstvo IPA Hranice ve střelbě z pistole v absolutním hodnocení ze 107. družstev obsadilo 4. místo a ve střelbě ze samopalu 13. místo. V absolutním hodnocení ve střelbě samopal + pistole při zisku 539 bodů, se družstvo umístilo na 1.místě. V absolutním hodnocení jednotlivců obsadil Hejduk Daniel 15. místo, Světlík Radomil 16. místo a Zeiler Karel 45. místo.

V hodnocení kategorie IPA se družstvo umístilo ve střelbě z pistole na 1. místě a ve střelbě ze samopalu na 3. místě. V součtu výsledků samopal + pistole se družstvo opět umístilo na 1. místě.
V hodnocení jednotlivců v kategorii IPA se umístil Hejduk Daniel na 6. místě, Světlík Radomil na 7. místě a Zeiler Karel na 9. místě.

Družstvo střelců IPA Hranice tak opět rozšířilo svou sbírku vítězství v mezinárodních střeleckých soutěžích.