Členství

Poplatek za roční členství v International Police Association – sekce Česká republika z.s. je stanoven na 600,- Kč.

Pro vstup do naší územní skupiny IPA kontaktujte vedoucího naší územní skupiny, který Vám rád poskytne podrobnější informace ke členství v naší organizaci.

Vyplněnou přihlášku spolu se 2 fotografiemi a členským příspěvkem odevzdáváte poté na naší územní skupině IPA.

Přihláška – přihláška ve formátu DOCX
Přihláška – přihláška ve formátu PDF

Kdo se může stát řádným členem IPA sekce Česká republika

  • příslušník Policie České republiky a bývalý příslušník Policie České republiky, jehož služební poměr neskončil z důvodu spáchání úmyslného trestného činu,
  • strážník obecní policie, jehož pracovní poměr strážníka trvá nejméně 3 roky a bývalý strážník obecní policie pokud jeho členství vzniklo za doby trvání pracovního poměru strážníka obecní policie a pracovní poměr strážníka neskončil z důvodu spáchání úmyslného trestného činu,
  • zaměstnanec v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školám Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, jehož pracovní poměr k těmto organizačním složkám státu trvá nejméně tři roky, a bývalý zaměstnanec uvedených organizačních složek státu, pokud jeho členství trvalo před skončením pracovního poměru.

Podrobnější informace zjistíte ve stanovách, které naleznete na webových stránkách IPA sekce Česká republika.