setkání

VIII. setkání klubů Right Riders, Česko

Členové klubu Right Riders Hranice zvou milovníky jedné stopy na VIII. setkání klubů Right Riders, které se uskuteční ve dnech 22. – 25. června 2023 v penzionu Pod Smrkem v Lázních Lipová.

Cena pobytu za polopenzi je 3.600,- Kč.

Zájemci o účast, hlaste se pořadatelům na tel. čísle 728 934 557 do konce měsíce března 2023.

Akce je pro policisty, případně složky IZS a členy IPA. Počet osob je omezen kapacitou areálu.

XVI. Conference of IPA sections of Central and Eastern Europe

Ve dnech 21. – 24. května 2015 se v Teplicích nad Bečvou konala XVI. Conference of IPA sections of Central and Eastern Europe, kterou pořádala IPA sekce ČR. Rozhodnutím předsednictva IPA sekce ČR byla organizací pověřena IPA Územní skupina č. 206 Hranice. Konference se zúčastnili zástupci z celkem 16 evropských zemí – Rakouska, Německa,Slovinska, Litvy, Řecka, Ruska, Estonska, Bulharska, Švýcarska, Chorvatska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Polska, Finska a České republiky.

číst více …

Schůze IPA ÚS č. 206 – Hranice – 15.3.2014

Dle STANOV IPA sekce ČR čl. 9 odst. 2 je orgánem územní skupiny členská schůze, která je svolávána vedoucím územní skupiny nejméně jednou za rok. Na základě uvedeného proběhla dne 15. března 2014 členská schůze INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, sekce ČR, Územní skupina č.206 HRANICE, kdy usnesení této členské schůze je závazné pro předsednictvo a každého člena územní skupiny.

číst více …

XV. výročí založení IPA sekce ČR ÚS č. 206 Hranice

Ve dnech 25. – 26. října 2013 proběhly oslavy k XV. výročí založení IPA sekce ČR ÚS č. 206 Hranice. Pro pozvané hosty ze zahraničí byl připraven program, jehož součástí byla i návštěva Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Fotografie z této návštěvy najdete pod touto zprávou.

číst více …

Výroční schůze IPA ÚS č. 206 – Hranice – 9.3.2013

Dne 9.3.2013 se uskutečnila výroční členská schůze IPA ÚS č. 206 Hranice. Po volbách nového předsednictva územní skupiny byly oceněni členové IPA ÚS č. 206 Hranice vyznamenáním „Stříbrný odznak IPA sekce ČR“ a „Zlatý odznak IPA sekce ČR“ a také PAMĚTNÍ MEDAILÍ IPA sekce ČR k 20. výročí založení IPA sekce ČR.

číst více …

Návštěva Policajného zboru SR v Popradě

Za účelem navázání nejen pracovních kontaktů zprostředkovala IPA Hranice ve dnech 8. až 9. února 2012 návštěvu PZ SR v Popradě. Na půdě Okresného riaditeľstva PZ v Popradě nás přivítal ředitel Okresného riaditeľstva PZ v Popradě pplk. Mgr. Peter Benko a společně s ním i vedoucí územnej úradovne IPA Poprad mjr. Mgr. Peter Suchý (náš kamarád – přes kterého byla tato návštěva předjednána) a zástupce ředitele Okresného riaditeľstva PZ v Popradě pplk. Mgr. Ján Beňa.

číst více …

Návštěva kolegů – členů IPA a policistů z LITVY z městečka Lazdijaj

Ve dnech 16.9.-20.9.2010 se uskutečnila v Hranicích návštěva kolegů – členů IPA a policistů z LITVY, z městečka Lazdijaj. IPA Hranice byla požádána o pomoc v zabezpečení jejich programu, který byl časově a organizačně velmi náročný. Počet osob, který navštívil Hranice byl 20. Oznámení o jejich příjezdu bylo zasláno z malým předstihem, i přesto jsme se snažili vyhovět jejich přáním.

číst více …