setkání

XVI. Conference of IPA sections of Central and Eastern Europe

Ve dnech 21. – 24. května 2015 se v Teplicích nad Bečvou konala XVI. Conference of IPA sections of Central and Eastern Europe, kterou pořádala IPA sekce ČR. Rozhodnutím předsednictva IPA sekce ČR byla organizací pověřena IPA Územní skupina č. 206 Hranice. Konference se zúčastnili zástupci z celkem 16 evropských zemí – Rakouska, Německa,Slovinska, Litvy, Řecka, Ruska, Estonska, Bulharska, Švýcarska, Chorvatska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Polska, Finska a České republiky.

číst více …

Schůze IPA ÚS č. 206 – Hranice – 15.3.2014

Dle STANOV IPA sekce ČR čl. 9 odst. 2 je orgánem územní skupiny členská schůze, která je svolávána vedoucím územní skupiny nejméně jednou za rok. Na základě uvedeného proběhla dne 15. března 2014 členská schůze INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, sekce ČR, Územní skupina č.206 HRANICE, kdy usnesení této členské schůze je závazné pro předsednictvo a každého člena územní skupiny.

číst více …

Výroční schůze IPA ÚS č. 206 – Hranice – 9.3.2013

Dne 9.3.2013 se uskutečnila výroční členská schůze IPA ÚS č. 206 Hranice. Po volbách nového předsednictva územní skupiny byly oceněni členové IPA ÚS č. 206 Hranice vyznamenáním „Stříbrný odznak IPA sekce ČR“ a „Zlatý odznak IPA sekce ČR“ a také PAMĚTNÍ MEDAILÍ IPA sekce ČR k 20. výročí založení IPA sekce ČR.

číst více …

Návštěva Policajného zboru SR v Popradě

Za účelem navázání nejen pracovních kontaktů zprostředkovala IPA Hranice ve dnech 8. až 9. února 2012 návštěvu PZ SR v Popradě. Na půdě Okresného riaditeľstva PZ v Popradě nás přivítal ředitel Okresného riaditeľstva PZ v Popradě pplk. Mgr. Peter Benko a společně s ním i vedoucí územnej úradovne IPA Poprad mjr. Mgr. Peter Suchý (náš kamarád – přes kterého byla tato návštěva předjednána) a zástupce ředitele Okresného riaditeľstva PZ v Popradě pplk. Mgr. Ján Beňa.

číst více …

Návštěva kolegů – členů IPA a policistů z LITVY z městečka Lazdijaj

Ve dnech 16.9.-20.9.2010 se uskutečnila v Hranicích návštěva kolegů – členů IPA a policistů z LITVY, z městečka Lazdijaj. IPA Hranice byla požádána o pomoc v zabezpečení jejich programu, který byl časově a organizačně velmi náročný. Počet osob, který navštívil Hranice byl 20. Oznámení o jejich příjezdu bylo zasláno z malým předstihem, i přesto jsme se snažili vyhovět jejich přáním.

číst více …