Schůze IPA ÚS č. 206 – Hranice – 15.3.2014

Dle STANOV IPA sekce ČR čl. 9 odst. 2 je orgánem územní skupiny členská schůze, která je svolávána vedoucím územní skupiny nejméně jednou za rok. Na základě uvedeného proběhla dne 15. března 2014 členská schůze INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, sekce ČR, Územní skupina č.206 HRANICE, kdy usnesení této členské schůze je závazné pro předsednictvo a každého člena územní skupiny.

Tyto informace jsou hlavně pro členy IPA sekce ČR ÚS č. 206 Hranice, kteří se z různých důvodů nemohli na tuto členskou schůze dostavit, tak aby byli informováni o dění v naší územní skupině a příště se aktivněji mohli zapojit do plánu činnosti atd. Usnesení z této schůze bude po zpracování sekretářem IPA sekce ÚS č. 206 Hranice – Bc. Petrem Bardoňem rozesláno členům.

Nyní bych chtěl zmínit událost, která je dle mého názoru velmi důležitá a její význam bude nadále stoupat (až ke hvězdám ☺). V rámci IPA sekce ČR ÚS č. 206 Hranice zahájil díky velké aktivitě p. Marcely Grygarové dnem 1.10. 2013 svoji činnost motocyklový klub RIGHT RIDERS Hranice. Myslím si, že tímto počinem jsme oslovili jejím prostřednictvím nejen současné členy IPA, ale přesvědčili i ty nové zájemce o členství v IPA, kteří váhali nad členstvím v IPA a případně zastavili propad členské základy v rámci ČR. Jde o to nabídnout našim členům v rámci ČR nějakou aktivitu, např. členství v různých klubech ať už zmíněném klubu motorkářském, cyklistickém či různých jiných, kde členové IPA můžou využívat a realizovat své volnočasové aktivity.

V rámci naší členské schůze jsme přijali VÝZNAMNOU DELREGACI Z POLSKA a to z MOTOCYKLOVÝCH KLUBŮ RIGHT RIDERS WARSZAWA a RIGHT RIDERS Lębork.

Tato návštěva má pro naši územní skupinu a hlavně pro již zmiňovaný motocyklový klub RIGHT RIDERS Hranice velký význam, neboť cílem IPA : „ je vytvářet pouta přátelství a posilovat mezinárodní spolupráci, rozvoj kulturních vztahů mezi jejími členy, rozšiřování jejich všeobecných vědomostí a výměna odborných zkušeností“. Na tuto přátelskou návštěvu přijelo 14 polských členů IPA v čele s  : Prezes Stoĺecznej Grupy Wojewódzkiej WARSZAWA – Hannę Lamcho, dále Prezident RIGHT RIDERS WARSZAWA – Piotr Pawlica „Piter“ a dále Prezident RIGHT RIDERS Lębork – Jaroslaw Bartkiewicz. Tito nám v krátkosti představili své motocyklové kluby, jejich aktivity a zájmy. Pro stávající členy IPA Hranice tedy představili poutavým způsobem svoji činnost a hlavně také zodpověděli otázku proč být „motorkářem“ , přičemž z nich vyzařovalo „totální přesvědčení“ o jejich vztahu k motorkám a všemu kolem nich. Po ukončení schůze se vzácná návštěva z Polska přesunula do Olomouce na prohlídku muzea historických automobilů „VETERAN ARENA“ v Olomouci a závěrečné posezení se uskutečnilo v obci Lhota u Lipníka nad Bečvou, kde připravila Marcela Grygarová se svými přáteli perfektní občerstvení s posezením v baru místní hasičské zbrojnice, za což jí i všem ostatním patří velký dík.

autor: Mgr. Pavel Chlápek – vedoucí IPA ÚS č. 206 Hranice