O IPA ÚS Hranice

Je to již více jak 20 let od založení IPA ÚS č. 206 Hranice z.s.. International Police Association (IPA) – územní skupina č. 206 Hranice z.s. je součástí International Police Association – sekce Česká republika z.s.. Mezinárodní policejní asociace – IPA byla založena 1.1. 1950 britským policejním úředníkem Arthurem Troopem, který chtěl najít způsob pro přátelství a mezinárodní spolupráci mezi policejními úředníky v činné službě či ve výslužbě.
Jeho snem bylo založit asociaci, která by rozvíjela sociální, kulturní a profesionální vztahy mezi svými členy bez rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, náboženství, světového vyznání či rasy, což se podařilo.

Zcela výstižně je heslem celé asociace „SERVO PER AMIKECO“, což v překladu znamená „služba přátelstvím“. Právě toto heslo je impulsem celé její činnosti. Je to největší mezinárodní sdružení policistů, které má přes 420 000 členů v jednotlivých národních sekcích 68 zemí světa.

IPA – územní skupina č. 206 Hranice byla založena 15. června 1997, kdy zakládajícími členy byli Pavel Chlápek, Karel Ročňák, Marek Lukeš, Dušan Michálek, Jiří Sekanina, Jan Nagy, Jiří Zlámal, Petr Holánek, Vladimír Mandat, Jiří Horák a další.
Měli jsme opravdu štěstí, že jsme se v našich začátcích v německém Darmstadtu setkali s kolegy z IPA jiných států, poprvé jsme zde navázali i mezinárodní spolupráci s IPA Plock a IPA Darmstadt. Zde bych chtěl připomenout, že za IPA Hranice jsme byli pozváni kolegy z IPA Darmstadt v rámci ušlechtilé pomoci při rozsáhlých povodních, které byly v ČR v roce 1997 a mezi postiženými byli i členové IPA Hranice, kterým mimo jiné nezištně finančně pomohli kolegové z již zmíněné organizace IPA Darmstadt, aby jim v této tíživé situaci pomohli zmírnit vzniklé škody. Od této doby v rámci IPA Hranice podporujeme výměnu zkušeností v policejní oblasti a podporujeme vzájemné vztahy mezinárodní spolupráce.

Spolupráce mezi našimi organizacemi IPA na mezinárodním poli (zde bych zmínil hlavně IPA Plock, IPA Plońsk, IPA Poprad, IPA Piešťany, IPA Čadca, IPA Litva, IPA Lotyšsko a další) trvá doposud. My jsme díky prvotním kontaktům s kolegy z IPA Plock rozšířili naší spolupráci i na další polské skupiny IPA a také na další státy nejen v Evropě.
V tuto chvíli můžu konstatovat, že s polskými a slovenskými kolegy máme nejčastější setkání, což není až tak velké překvapení.

Práce policisty je těžká v každém státě, zvláště v této době. Bez významné pomoci a pochopení rodiny není možné tuto práci vykonávat. U nás máme na policejních vozidlech napsáno „pomáhat a chránit“. Policista musí brát svoji práci jako poslání, s velkým přesvědčením a odhodláním. Snažíme se také v rámci IPA spoluprací s veřejností ovlivňovat obraz a představy o policii a tak pozitivně působit na vztahy mezi občany a policií, posilovat úctu před zákonem.

Na závěr mi dovolte, abych zmínil několik úspěchů v rámci IPA ÚS č. 206 Hranice z.s..
Mimo jiné jsme se podíleli na organizaci kongresu IPA sekce ČR v Olomouci, ve dvou případech na spolupořádání mezinárodní akce – Conference of IPA section of Central and Eastern Europe (2007 a 2015). Velmi úspěšně jsme uspořádali již tři ročníky IPA pochodu pod záštitou IPA sekce ČR (další IPA pochody intenzivně připravujeme) a další akce, na nichž mají podíl nejen členové IPA.

SERVO PER AMIKECO

Hranice dne 23. března 2018
Mgr. Pavel Chlápek – vedoucí IPA ÚS č. 206 Hranice