Střelcům se stále daří dosahovat úspěchů

Ve dnech 11.-12.4.2014 se na střelnici Myslivna u Chebu uskutečnil 25. ročník mezinárodní střelecké soutěže „FREE CONTEST 2014“ a XV. ročník otevřeného evropského šampionátu IPA (International Police Association) ve střelbě ze samopalu a velkorážní pistole. Akce byla pořádána k 69. výročí ukončení II. světové války v Evropě.

Soutěžilo 129. družstev, 387. střelců z České republiky, Polska, Slovenska, Ruska, Německa, Itálie, Francie a armádních složek USA.

Této střelecké soutěže se zúčastnilo opět i družstvo IPA sekce Hranice, ve složení ZEILER Karel, HEJDUK Daniel a SVĚTLÍK Radomil.

V absolutním hodnocení družstev ve střelbě z pistole, obsadilo družstvo IPA Hranice 25. místo. Ve střelbě ze samopalu pak 1.místo. V absolutním hodnocení ze všech 129. družstev v součtu výsledků ze samopalu a pistole se družstvo umístilo na pěkném 5. místě.

V absolutním hodnocení jednotlivců ve střelbě z pistole se nejlépe z družstva umístil HEJDUK Daniel na 12. místě. Ve střelbě ze samopalu se zase nejlépe umístil SVĚTLÍK Radomil na 3. místě. V součtu bodů z pistole a samopalu se umístil SVĚTLÍK Radomil na 32. místě, HEJDUK Daniel na 33. místě a ZEILER Karel na 48. místě.

V hodnocení družstev otevřeného evropského šampionátu IPA se ve střelbě z pistole umístilo družstvo IPA Hranice na III. místě a ve střelbě ze samopalu na I. místě. V součtu výsledků ze samopalu a pistole pak družstvo obsadilo vynikající II. místo.

V hodnocení kategorie jednotlivců v rámci evropského šampionátu bodovali střelci IPA Hranice také dobře. SVĚTLÍK Radomil obsadil 6. místo, HEJDUK Daniel 7. místo a ZEILER Karel 9. místo.

Uvedené družstvo opět úspěšně navázalo na úspěchy družstva IPA sekce Hranice z předchozích let.

autor: Mgr. Pavel Chlápek – vedoucí IPA ÚS č. 206 Hranice