Správa z účasti na oslave 15. výročia založenia IPA Územní skupiny 206 Hranice v dňoch 24. – 27.10.2013