XVI. Conference of IPA sections of Central and Eastern Europe

Ve dnech 21. – 24. května 2015 se v Teplicích nad Bečvou konala XVI. Conference of IPA sections of Central and Eastern Europe, kterou pořádala IPA sekce ČR. Rozhodnutím předsednictva IPA sekce ČR byla organizací pověřena IPA Územní skupina č. 206 Hranice. Konference se zúčastnili zástupci z celkem 16 evropských zemí – Rakouska, Německa,Slovinska, Litvy, Řecka, Ruska, Estonska, Bulharska, Švýcarska, Chorvatska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Polska, Finska a České republiky.

Konference byla zahájena 22. května 2015 prezidentem IPA sekce ČR Ing. Josefem Nerudou v lázeňském domě Moravan. Po projevech generálního sekretáře IPA (international secretery general) George Katsaropoulose z Řecka a ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Ing. Libora Krejčiříka začalo vlastní jednání konference na téma: „Current problems of IPA in Europe“ (v překladu „Aktuální problémy IPA v Evropě“). Vhodně zvolené téma bylo po letech stagnace nad očekávání zajímavé a delegáti se aktivně zapojovali do diskuse. Účastníky konference čekalo na závěr překvapení. Jednání navštívil policejní prezident brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, který ve svém projevu podpořil mezinárodní policejní asociaci IPA sekce ČR. Poté krátce pohovořil s každou ze zahraničních delegací, což bylo ze strany účastníků konference vnímáno velmi pozitivně.

Pro hosty konference připravili organizátoři bohatý program. V pátek dopoledne probíhala prohlídka Lázní Teplice nad Bečvou a Zbrašovských aragonitových jeskyní, v odpoledních hodinách pak prohlídka Technického muzea Tatry v Kopřivnici. V sobotu 23. května 2015 čekala účastníky konference prohlídka Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm a příjemné posezení ve valašské hospodě „Na posledním groši“. Úspěšná konference byla zakončena závěrečným sobotním galavečerem, na kterém se svým projevem vystoupil také vedoucí územního odboru Přerov plk. JUDr. Martin Lebduška.

Poděkování za podporu této akce patří vedení Policie ČR, všem organizátorům a také pracovníkům lázeňského domu Moravan Teplice nad Bečvou za skvělou péči o hosty a účastníky konference.

Účastníci konference ocenili vynikající organizaci celého průběhu akce a propagaci České republiky ze strany pořádající IPA sekce ČR.

autor: Mgr. Pavel Chlápek – vedoucí IPA ÚS č. 206 Hranice