Návštěva kolegů – členů IPA a policistů z LITVY z městečka Lazdijaj

Ve dnech 16.9.-20.9.2010 se uskutečnila v Hranicích návštěva kolegů – členů IPA a policistů z LITVY, z městečka Lazdijaj. IPA Hranice byla požádána o pomoc v zabezpečení jejich programu, který byl časově a organizačně velmi náročný. Počet osob, který navštívil Hranice byl 20. Oznámení o jejich příjezdu bylo zasláno z malým předstihem, i přesto jsme se snažili vyhovět jejich přáním.

Z počátku největší část úkolů ležela na schopnostech nového sekretáře IPA ÚS č.206 Hranice p. Bc. Petra Bardoně, poté se do této akce zapojil větší počet členů IPA Hranice.

  • čtvrtek 16.9.2010 – Příjezd a ubytování
  • pátek 17.9.2010 – Odjezd na prohlídku Vídně /Rakousko/ – IPA Hranice zajišťovala průvodce
  • sobota 18.9.2010 – Odjezd do Olomouce – JUDr.Mgr.Petr Holánek zajistil program – jízdu historickým vlakem v rámci 140. výročí založení regionální trati – návštěva Prostějova,Šternberka atd. Po příjezdu do Olomouce v 17:20 hod. – část skupiny prohlídka Olomouce, druhá část návštěva fotbalového zápasu Olomouc-Liberec. Celý program se všem moc líbil.
  • neděle 19.9.2010 – Odjezd na prohlídku Prahy – IPA Hranice zajišťovala průvodce
  • pondělí 20.9.2010 – Přijetí delegace místostarostkou města Hranice – Radkou Ondriášovou, což bylo pro naše kolegy velmi milé – členem delegace byl i místostarosta města Lazdijaj. Odjezd našich kolegů byl v 10:00 hod. , kdy vyjádřili velké poděkování za překrásný pobyt a starostlivost, která jim byla věnována, s tím, že se příští rok těší recipročně na návštěvu členů IPA Hranice – platí pro členy IPA Hranice.

Na závěr děkuji všem kolegům za pomoc jmenovitě – Petr Bardoň, Karel Ročňák, Petr Holánek, Jarda Stržínek, Adam Pivoda, Marek Nádvorník a dalším, kteří se jak organizačně, tak i finančně podíleli na této akci.

autor: Mgr. Pavel Chlápek – vedoucí IPA ÚS č. 206 Hranice