Stop drogám 2011

V rámci programu „STOP DROGÁM“ uspořádala INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION, Sekce ČR, Územní skupina č. 206 Hranice dětský bowling ve Sportovním centru Kotelna v Hranicích za účasti dětí a rodičů.

Soutěžilo se ve třech kategoriích. V první kategorii do 6 let se na prvním místě umístila Karolínka DOBYŠKOVÁ z Henčlova, na 2. místě Petr AXAMIT a na krásném 3. místě Klárka NOVÁKOVÁ.

Ve druhé kategorii, tj. do 10 let se na 1. místě umístila Gabriela NÁDVORNÍKOVÁ z Hranic, na 2. místě Andrea KALINOVÁ a na 3. místě Štěpán POPELÍK.

Ve třetí kategorii pro děti do 16 let se na 1. místě umístil Roman DOBYŠEK z Henčlova, na 2. místě Adéla KALINOVÁ a na 3. místě František AXAMIT.

Uvedenou sportovní akci jsme uspořádali se záměrem, že takovýto „dialog“ dospělých s dětmi je
prvním krokem, který může zabránit lehkomyslnému braní drogy jen tak ze zvědavosti.

Mgr. Pavel Chlápek – vedoucí IPA ÚS č.206 Hranice