Střelcům se stále daří dosahovat výborných úspěchů

Ve dnech 19.-20.4.2013 se na střelnici Myslivna u Chebu uskutečnil 24. ročník mezinárodní střelecké soutěže „FREE CONTEST 2013“ a XIV. ročník otevřeného evropského šampionátu IPA (International Police Association), ve střelbě ze samopalu a velkorážní pistole.
Akce byla pořádána k 68. výročí ukončení II. světové války v Evropě.

Soutěže se zúčastnilo 111. družstev, 333. střelců z 8. států EVROPY a armádních složek USA.
S podporou společnosti NUTREND se soutěže zúčastnilo družstvo i IPA sekce Hranice, ve složení ZEILER Karel, HEJDUK Daniel a SVĚTLÍK Radomil.

V absolutním hodnocení družstev ve střelbě z pistole družstvo IPA Hranice obsadilo 5. místo. Ve střelbě ze samopalu pak 9. místo. V absolutním hodnocení ze všech 111 družstev v součtu výsledků ze samopalu a pistole se družstvo umístilo na pěkném 5. místě.

V hodnocení jednotlivců se nejlépe umístil SVĚTLÍK Radomil na 16. místě. HEJDUK Daniel obsadil 21. místo a ZEILER Karel 24. místo.

V rámci šampionátu IPA se ve střelbě z pistole umístilo družstvo na 2. místě a ve střelbě ze samopalu na 3. místě. V součtu výsledků ze samopalu a pistole však družstvo obsadilo vynikající II. místo.

V kategorii jednotlivců v rámci evropského šampionátu bojovali střelci IPA Hranice také dobře. SVĚTLÍK Radomil obsadil 4. místo, HEJDUK Daniel 5. místo a ZEILER Karel 7. místo.
Uvedené družstvo s podporou NUTRENDU tak úspěšně navázalo na úspěchy družstva IPA sekce Hranice z předchozích let.