Stop drogám 2015

Dne 7.11.2015 uspořádala územní skupina č. 206 Hranice – mezinárodní policejní asociace – IPA, již čtvrtý ročník bowlingového turnaje pro děti do 15 let s názvem „STOP DROGÁM“. Akce je pořádána jako prevence sociálně patologických jevů mezi mládeží.

Soutěž proběhla ve Sportbaru Kotelna v Hranicích na sídlišti Struhlovsko, kde probíhalo dvouhodinové zápolení přihlášených dětí. Děti hrály s velkou vervou a o nádherné sportovní a bodové zážitky nebyla nouze. Pořadatelé rozdělili děti do 5ti věkových kategorií tak, aby bylo klání spravedlivé. Děti si při koulení nic nedarovaly a na vítěze čekala medaile a sladká odměna. Ti, kteří nevyhráli, nemuseli být smutní, protože i na ně bylo pamatováno s malou sladkou náplastí.

Zápolení dopadlo následovně:

Kategorie 5 let: 1. Ondřej Lév, 2. Leo Novák, 3. Tomáš Mandrla
Kategorie 6 let: 1. Dobyšková Karolína, 2. Koutná Dominika, 3. Novotná Anna
Kategorie 7 a 8 let: 1. Nádvorníková Julie, 2. Nováková Klára, 3. Cholastová Adriana
Kategorie 9 a 10 let: 1. Vývodová Simona, 2. Mandrla Michal, 3. Holubová Andrea
Kategorie 12 – 15 let: 1. Kalinová Andrea, 2. Nádvorníková Gabriela, 3. Cholasta Adam