Mezinárodní setkání mládeže – Chorvatsko – IYG2019 – informace

V roce 2019 se koná Mezinárodní setkání mládeže IPA – IYG2019 – v Chorvatsku ve dnech 3.8. – 17.8. 2019.

Od pořadatele obdržela IPA sekce České republiky informace k organizaci a k programu akce, které jsou uvedené v odkazech níže. Protože podmínkou účasti je znalost jazyka (anglického) na komunikační úrovni, tak si případný překlad nechte udělat od vašich potomků, které máte v úmyslu nominovat. 🙂

Odkazy k organizaci a programu IYG2019:

IPA sekce Česká republika vyšle na náklady sekce dva účastníky, které vybere předsednictvo z předložených návrhů, které jim budou zaslány z jednotlivých územních skupin IPA.

Žádáme členy IPA Hranice o zaslání návrhů na vyslání dětí na IYG2019 v termínu do 15.1.2019 na email sekretáře Petra Bardoně petrbardon@seznam.cz.

V návrhu prosím zašlete:

 • jméno a příjmení a datum narození nominanta (dítěte)
 • jeho jazykové znalosti (jazyk + stupeň dle klasifikace EU; požadovaná úroveň je min. 2A – schopnost volné konverzace)
 • identifikaci člena IPA (rodiče, prarodiče), k němuž nominat patří (včetně čl. čísla)
 • kontaktní údaje na člena IPA i na nominanta (adresa, e-mail, telefon, mobil)

Po provedeném výběru vhodných účastníků budou následně kontaktováni s požadavkem na zpracování přihlášky a vyřízení dalších nutných formalit.

Při výběru nominatů vás žádám o respektování pravidel pro organizaci IYG, stanovených mezinárodním předsednictvem:

 • účastník nesmí být v den zahájení IYG mladší než 16 let a starší než 18 let; výjimku může povolit pouze organizátor (nelze se na ni spolehnout)
 • účastník musí být rodinným příslušníkem člena IPA s platným členstvím
 • s účastí na IYG musí písemně vyslovit souhlas zákonný zástupce (souhlas je součástí přihlášky)
 • účastník musí ovládat cizí jazyk (v chorvatsku angličtina) na komunikační úrovni, aby byl schopen komunikovat s organizátory a ostatními účastníky, porozumět informacím a pokynům a odpovídat na ně
 • účastník musí mít sjednané cestovní a zdravotní pojištění, které bude krýt celou dobu pobytu v cizí zemi
 • u účastníků se zdravotním omezením nebo rizikem je účast podmíněna souhlasem organizátora; je nutné na tuto skutečnost upozornit
 • organizátor požaduje, aby byl účastník doporučen národní sekcí IPA