Platba členského příspěvku IPA na rok 2021

Vážení kolegové,

blíží se doba, kdy dochází ke každoročnímu placení členských příspěvků IPA – územní skupiny č. 206 Hranice, částka je stejná jako v předchozím roce a to sice 600,- Kč.

  • částku je nutno uhradit do 30. září 2020 na číslo účtu IPA Hranice 1880725329/0800
  • variabilní symbol je vaše členské číslo průkazu ve tvaru 206XXX, nezapomeňte jej uvést!
  • platba se provádí příkazem k převodu z účtu na účet
  • taktéž prosím zkontrolujte své průkazky a případné chyby zašlete na e-mailovou adresu sekretáře Bc. Petra Bardoně petrbardon@seznam.cz

Upozorňujeme naše členy na nutnost uhradit uvedenou částku v daném termínu z důvodu aktualizace členské základny!

Dále upozorňujeme, že pokud nebude známka uhrazena do prosince roku 2020, Tak Vám bude ukončeno členství v IPA – územní skupině č. 206 Hranice.